Welke regels gelden er bij begraven en cremeren?

Home > simfaq > Welke regels gelden er bij begraven en cremeren?

Welke regels gelden er bij begraven en cremeren?

FAQ / Familie, jeugd en gezin / Overlijden en erfenis / Welke regels gelden er bij begraven en cremeren?

Antwoord:

Voor begrafenissen en crematies gelden de volgende regels:

  • Iemand mag vanaf 36 uur na het overlijden, begraven of gecremeerd worden. Zo hebben nabestaanden de tijd te kiezen tussen crematie en begrafenis, en kunnen zij de uitvaart regelen. Ook is er dan tijd voor een eventueel strafrechtelijk onderzoek.
  • Toch binnen 36 uur begraven of cremeren? Dat kan alleen met toestemming van de officier van justitie en van de burgemeester van de gemeente waar de persoon overleed.
  • Iemand mag niet later begraven of gecremeerd worden dan 6 werkdagen na het overlijden. Dat mag alleen met toestemming van de burgemeester van de gemeente waar de persoon overleed.
  • Iemand begraven kan alleen alleen op een begraafplaats en iemand cremeren in een crematorium.
  • In uitzonderlijke gevallen kan de gemeente toestemming geven voor het begraven op eigen grond. Dan is er sprake van een bijzondere begraafplaats.

As na crematie begraven of verstrooien

Na de crematie moet de eigenaar van het crematorium de as van degene die is overleden 1 maand bewaren. Nabestaanden krijgen zo de tijd om na te denken over wat zij met de as willen doen. Bijvoorbeeld bijzetting van de asbus op een speciaal daarvoor bestemde plek. Of verstrooiing van de as. Binnen deze maand is er ook tijd voor eventueel strafrechtelijk onderzoek op de asresten.

Wilt u de asbus eerder meekrijgen? Dan kunt u een verzoek om ontheffing van de bewaartermijn indienen bij de officier van justitie.

Ga naar de website van Rijksoverheid voor meer informatie over wat u met de as kunt doen.

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig