Welke soorten basisscholen zijn er?

Home > simfaq > Welke soorten basisscholen zijn er?

Welke soorten basisscholen zijn er?

FAQ / Onderwijs / Basisonderwijs / Welke soorten basisscholen zijn er?

Antwoord:

Er zijn verschillende soorten basisscholen. Ze kunnen grofweg worden ingedeeld in openbare scholen en bijzondere scholen. Binnen deze verdeling kunnen ze verder worden ingedeeld op basis van de opvoedings- of onderwijsmethode.

Openbare basisscholen en bijzondere basisscholen

  • Openbare basisscholen werken niet vanuit een bepaalde godsdienst of levensbeschouwing. Kinderen van alle godsdiensten en levensbeschouwingen kunnen op een openbare basisschool terecht.
  • Bijzondere basisschool werken wel vanuit een bepaalde godsdienst of levensovertuiging. Er zijn bijvoorbeeld rooms-katholieke, protestants-christelijke en islamitische scholen.
  • Er zijn ook algemeen bijzondere scholen. Deze gaan uit van de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen.

Opvoedings- en onderwijsmethode

Scholen kunnen hun onderwijs inrichten volgens een bepaalde opvoedings- en onderwijsmethode. Voorbeelden hiervan zijn Montessori, Jenaplan, Dalton of Freinet. Dit heet ook wel vernieuwingsonderwijs. Zowel openbare scholen als bijzondere scholen kunnen vernieuwingsonderwijs aanbieden.

Meer informatie

Op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) vindt u de adressen van alle basisscholen in Nederland.

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig