Welke soorten scholen voor voortgezet onderwijs (vo) zijn er?

Home > simfaq > Welke soorten scholen voor voortgezet onderwijs (vo) zijn er?

Welke soorten scholen voor voortgezet onderwijs (vo) zijn er?

FAQ / Onderwijs / Voortgezet onderwijs / Welke soorten scholen voor voortgezet onderwijs (vo) zijn er?

Antwoord:

Er zijn 3 schooltypen in het voortgezet onderwijs. Deze schooltypen zijn bedoeld voor leerlingen vanaf 12 jaar. Binnen elk schooltype zijn er verschillende soorten scholen. Ze onderscheiden zich door de levensovertuiging, de onderwijskundige stroming en de extra aandacht voor bepaalde vakken.

Schooltypen

In het voortgezet onderwijs zijn er 3 schooltypen:

  1. voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), inclusief praktijkonderwijs;
  2. hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo);
  3. voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo).

Levensovertuiging

Er zijn openbare en bijzondere scholen, net als in het basisonderwijs.

  • Openbare scholen werken niet vanuit een bepaalde godsdienst of levensovertuiging. Deze scholen staan open voor kinderen van alle godsdiensten en levensbeschouwingen. Wel kan een kind op een openbare school godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk onderwijs volgen.
  • Bijzondere scholen gaan uit van een bepaalde levensovertuiging, zoals rooms-katholieke, protestants-christelijke en islamitische scholen.

Onderwijskundige stroming

Zowel openbare scholen als bijzondere scholen kunnen hun onderwijs inrichten volgens een bepaalde opvoedings- en onderwijsmethode, zoals Montessori, Jenaplan, Dalton of Freinet. Dit wordt ook wel vernieuwingsonderwijs genoemd.

Meer informatie

Via de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) kunt u adressen vinden van scholen in Nederland. U kunt ook uw gemeente vragen om een overzicht van adressen.

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig