Welke taak heeft de gemeente bij de registratie van bodemenergie?

Home > simfaq > Welke taak heeft de gemeente bij de registratie van bodemenergie?

Welke taak heeft de gemeente bij de registratie van bodemenergie?

FAQ / Welke taak heeft de gemeente bij de registratie van bodemenergie?

Antwoord:

De gemeente ontvangt de meldingen en vergunningsaanvragen van gesloten bodemenergiesystemen van het Omgevingsloket (OLO) en de Activiteiten Internet Module (AIM) als het om een melding binnen een inrichting gaat. Deze meldingen komen binnen bij de vergunningafdeling en worden daar geregistreerd.

Verder geldt dat gemeenten per 1 augustus 2013 de meldingen kunnen uploaden/invoeren naar het Landelijk Grondwater Register (LGR). Hierdoor ontstaat er een landelijk overzicht van bestaande bodemenergiesystemen.

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig