Welke taken heeft een gemeente?

Home > simfaq > Welke taken heeft een gemeente?

Welke taken heeft een gemeente?

FAQ / Overheid en democratie / Organisatie van de overheid / Welke taken heeft een gemeente?

Antwoord:

Een gemeente heeft veel verschillende taken. De gemeente:

 • houdt bij wie er in de gemeente wonen. Dat gebeurt in de Basisregistratie personen (BRP).
 • geeft officiële documenten uit, zoals een paspoort of identiteitskaart en een rijbewijs.
 • verstrekt uitkeringen aan wie niet in eigen levensonderhoud kan voorzien.
 • is verantwoordelijk voor de uitvoering van Wet maatschappelijke ondersteuning (wmo), de Participatiewet en de jeugdzorg.
 • is verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen en geeft geld uit aan leerlingen die extra begeleiding nodig hebben.
 • maakt bestemmingsplannen. Hierin staat welk gebied bestemd is voor huizen, welk deel voor natuur en welk deel voor bedrijven.
 • houdt toezicht op de woningbouw en maakt daarover afspraken met woningcorporaties.
 • legt straten, wegen voetpaden en fietsroutes aan. En zorgt dat ze onderhouden worden.
 • voert de Wet milieubeheer uit. Deze regelt onder andere de gescheiden inzameling van huisvuil.
 • verstrekt subsidies, bijvoorbeeld aan een zwembad of bibliotheek.
 • zorgt dat bedrijventerreinen goed bereikbaar zijn
 • verstrekt vergunningen voor markten.
 • zorgt voor handhaving van de landelijke en plaatselijkeregels, met behulp van het ambtenarenapparaat, politie en brandweer.
Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig