Welke voorwaarden gelden er voor een evenementenvergunning?

Home > simfaq > Welke voorwaarden gelden er voor een evenementenvergunning?

Welke voorwaarden gelden er voor een evenementenvergunning?

FAQ / Cultuur, sport en vrije tijd / Evenementen / Welke voorwaarden gelden er voor een evenementenvergunning?

Antwoord:

Afhankelijk van het evenement en wat er in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente staat kunnen er voorwaarden gesteld worden aan het verlenen van de vergunning. U moet daarbij denken aan:

  • Het uitsluiten van gemeentelijke aansprakelijkheid
  • Schadevergoeding bij beschadiging van gemeentelijke eigendommen
  • Het opruimen van de straat
  • Verstrekken van informatie
  • Toiletvoorzieningen
  • Verzekeringen

Gerelateerde producten

Stuur door aan een vriend
Stuur door