Welke vormen van gezag over een kind zijn er?  

Home > simfaq > Welke vormen van gezag over een kind zijn er?  

Welke vormen van gezag over een kind zijn er?  

FAQ / Familie, jeugd en gezin / Gezag en voogdij / Welke vormen van gezag over een kind zijn er?  

Antwoord:

Er is:

  • ouderlijk gezag
  • gezamenlijk ouderlijk gezag
  • gezamenlijk gezag (ouder en niet-ouder)
  • voogdij (één voogd)
  • gezamenlijk voogdij

Ouderlijk gezag (één ouder)

Ouderlijk gezag wordt uitgeoefend door één ouder. U kunt bijvoorbeeld als moeder alleen het gezag hebben als de vader het kind niet heeft erkend of als dit wel is gebeurd maar u geen gezamenlijk ouderlijk gezag heeft aangevraagd. Ook kan de rechter het gezag aan u alleen hebben toegewezen.

Gezamenlijk ouderlijk gezag (twee ouders)

Als u als ouders samen het gezag uitoefent, heet dat gezamenlijk ouderlijk gezag. Soms krijgt u automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag, in andere gevallen moet u dit aanvragen bij de rechtbank.

Gezamenlijk gezag (ouder en niet-ouder)

Als u samen met iemand die niet de (biologische) ouder van uw kind is het gezag uitoefent, heet dit gezamenlijk gezag. Dit kan bijvoorbeeld uw vriend of vriendin zijn met wie u samen uw kind verzorgt en opvoedt. Het gezag van de niet-ouder weegt even zwaar als het gezag van de ouder. U heeft dezelfde rechten en plichten.

Voogdij

Voogdij is gezag over minderjarige kinderen dat niet door de ouders wordt uitgeoefend, maar door iemand anders. Bijvoorbeeld als de ouders allebei zijn overleden. Ook een voogdij-instelling, zoals Bureau Jeugdzorg, kan de voogdij over een kind hebben.

Gezamenlijke voogdij

Gezamenlijke voogdij wordt uitgeoefend door de voogd en zijn of haar partner. Het gaat hier om twee niet-ouders. Ook twee mannen of twee vrouwen kunnen samen voogd zijn.

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig