Welke vormen van kinderopvang zijn er?

Home > simfaq > Welke vormen van kinderopvang zijn er?

Welke vormen van kinderopvang zijn er?

FAQ / Familie, jeugd en gezin / Kinderopvang / Welke vormen van kinderopvang zijn er?

Antwoord:

Er zijn verschillende soorten kinderopvang:

  • Dagopvang voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan. Uw kind kan hiervoor terecht bij een kindercentrum (bijvoorbeeld kinderdagverblijf) of gastouder. Als het kindercentrum of de gastouder geregistreerd staat in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) hebt u mogelijk recht op kinderopvangtoeslag. 
  • Buitenschoolse opvang (BSO) voor schoolgaande kinderen. Uw kind kan hiervoor terecht bij een kindercentrum (bijvoorbeeld kinderdagverblijf) of gastouder. Als het kindercentrum of de gastouder geregistreerd staat in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) hebt u mogelijk recht op kinderopvangtoeslag. 
  • Tussenschoolse opvang (TSO) is opvang tussen de middag voor schoolgaande kinderen. Elke school moet deze tussenschoolse opvang organiseren als ouders erom vragen. U betaalt hiervoor een bijdrage. U kunt hiervoor geen kinderopvangtoeslag krijgen.  
  • Opvang door vrienden en familie; hier kunt u geen kinderopvangtoeslag voor krijgen. Tenzij zij gastouders zijn.
Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig