Welke vormen van pleegzorg zijn er?

Home > simfaq > Welke vormen van pleegzorg zijn er?

Welke vormen van pleegzorg zijn er?

FAQ / Zorg en gezondheid / Hulp en verzorging / Welke vormen van pleegzorg zijn er?

Antwoord:

Er zijn verschillende vormen van pleegzorg beschikbaar:

Vrijwillige pleegzorg

In deze situatie stemmen ouders vrijwillig in met het verblijf van hun kind bij pleegouders.

Justitiële pleegzorg

In deze situatie is het meestal de kinderrechter die besluit dat een kind uit huis moet worden geplaatst en onder toezicht of voogdij wordt gesteld.

Netwerkpleegzorg

In deze situatie wordt een kind in een vertrouwde omgeving (het netwerk) geplaatst, bijvoorbeeld bij familie, vrienden of buren. Netwerkpleegzorg komt voor in alle pleegzorgvarianten.

Weekend- en vakantiepleegzorg

Dit houdt in: pleegzorg in het weekend, vaak 1 of 2 keer per maand, of in de vakantie(s). Meestal is deze vorm van pleegzorg bedoeld om de ouders van een kind te ontlasten en/of  een uithuisplaatsing te voorkomen. Deze vorm van pleegzorg komt ook voor bij kinderen die in een instelling verblijven.

Crisispleegzorg

Soms is het nodig dat een kind per direct uit huis geplaatst wordt. De tijd dat een kind bij crisispleegouders verblijft, varieert van enkele dagen tot enkele weken.

Kortdurende pleegzorg

Wanneer onduidelijk is hoe de situatie van een kind en gezin zich gaat ontwikkelen, kan kortdurende pleegzorg een goede oplossing zijn. De duur kan variëren van enkele maanden tot 1 jaar.

Langdurige pleegzorg

Wanneer er geen zicht is op een terugplaatsing naar huis,kan er gekozen worden dat een kind definitief bij pleegouders opgroeit. Zo'n plaatsing kan jaren duren, soms wel tot een kind 18 is. Toch is het nooit helemaal zeker of het kind echt zo lang blijft. De thuissituatie kan altijd veranderen.

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig