Welke vormen van verplichte zorg zijn er binnen de Wet verplichte ggz (Wvggz)?

Home > simfaq > Welke vormen van verplichte zorg zijn er binnen de Wet verplichte ggz (Wvggz)?

Welke vormen van verplichte zorg zijn er binnen de Wet verplichte ggz (Wvggz)?

FAQ / Zorg en gezondheid / Hulp en verzorging / Welke vormen van verplichte zorg zijn er binnen de Wet verplichte ggz (Wvggz)?

Antwoord:

In de Wet verplichte ggz (Wvggz) is vastgelegd welke vormen van verplichte zorg mogelijk zijn als er echt geen andere oplossing is voor mensen met een psychische aandoening.

Het kan gaan om:

  • Verplicht medische handelingen ondergaan, zoals het toedienen van medicatie of het verrichten van medische controles. 
  • Beperking in de bewegingsvrijheid of insluiting (op de plek waar de persoon op dat moment verblijft, ook mogelijk buiten een ggz-instelling).
  • Opname in een accommodatie (een zorginstelling), bijvoorbeeld een ggz-instelling.
  • Beperking van het ontvangen van bezoek op de plek waar de persoon verblijft.
  • Beperkingen in de vrijheid om het eigen leven in te richten. De persoon moet dan iets doen of juist laten. Denk bijvoorbeeld aan het beperken van het gebruik van de mobiele telefoon of de computer.
  • Toezicht op de persoon.
  • Onderzoek aan kleding of lichaam.
  • Controle op de aanwezigheid van gedrag-beïnvloedende middelen.
  • Onderzoek naar gedrag-beïnvloedende middelen en gevaarlijke voorwerpen in de woning of een andere plaats waar de persoon is.
  • Verplicht tijdelijk verblijf (vooruitlopend op een crisismaatregel)
Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig