Welke zorg kan ik krijgen via de Wet langdurige zorg (Wlz)?

Home > simfaq > Welke zorg kan ik krijgen via de Wet langdurige zorg (Wlz)?

Welke zorg kan ik krijgen via de Wet langdurige zorg (Wlz)?

FAQ / Zorg en gezondheid / Hulp en verzorging / Welke zorg kan ik krijgen via de Wet langdurige zorg (Wlz)?

Antwoord:

Met een Wlz-indicatie heeft u recht op passende zorg met verblijf in een instelling. U mag ook thuis (blijven) wonen als u dat wilt, maar levering van de zorg thuis moet wel verantwoord zijn. Het is de taak van uw zorgkantoor om dat te beoordelen.

Zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)

Onderdelen van zorg vanuit de Wlz kunnen zijn:

  • verblijf in een instelling;
  • persoonlijke verzorging en verpleging;
  • geneeskundige zorg die noodzakelijk is in verband met de aandoening, beperking of stoornis;
  • algemene geneeskundige zorg (huisartsenzorg);
  • hulpmiddelen die nodig zijn voor door de instelling gegeven zorg;
  • vervoer naar de plaats waar u de begeleiding of de behandeling krijgt.

Als u een indicatie heeft voor zorg vanuit de Wlz, dan komt u niet in aanmerking voor een maatwerkvoorziening vanuit de Wmo.

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig