Wie houdt toezicht op de naleving van de Leerplichtwet?

Home > simfaq > Wie houdt toezicht op de naleving van de Leerplichtwet?

Wie houdt toezicht op de naleving van de Leerplichtwet?

FAQ / Onderwijs / Leerplicht en voortijdig schoolverlaten / Wie houdt toezicht op de naleving van de Leerplichtwet?

Antwoord:

De leerplichtambtenaar van de gemeente houdt toezicht op de naleving van de Leerplichtwet. De leerplichtambtenaar krijgt via de basisschool of via het verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) meldingen over alle leerlingen die spijbelen. De leerplichtambtenaar onderzoekt deze zaken en zoekt samen met de ouders en de leerling naar oplossingen. Lukt dat niet, dan neemt hij passende maatregelen.

Wilt u dat uw kind in aanmerking komt voor vrijstelling van de leerplicht, dan kunt u zelf contact opnemen met de leerplichtambtenaar.

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig