Wie kan er als bewindvoerder optreden?

Home > simfaq > Wie kan er als bewindvoerder optreden?

Wie kan er als bewindvoerder optreden?

FAQ / Familie, jeugd en gezin / Curatele, bewind en mentorschap / Wie kan er als bewindvoerder optreden?

Antwoord:

De rechter beslist over en benoemt de bewindvoerder.

In principe kan iedereen die meerderjarig is als bewindvoerder worden aangesteld. Vaak worden partners, ouders, broers of zussen als bewindvoerder benoemd maar er zijn ook professionele bewindvoerders. De uitdrukkelijke voorkeur van degene die onder bewind wordt gesteld, moet worden gevolgd tenzij er gegronde redenen zijn om dat niet te doen.

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig