Wie levert de gegevens voor de risicokaart?

Home > simfaq > Wie levert de gegevens voor de risicokaart?

Wie levert de gegevens voor de risicokaart?

FAQ / Rechtspraak en veiligheid / Rampen en epidemieën / Wie levert de gegevens voor de risicokaart?

Antwoord:

Partijen die zijn betrokken bij het maken van een risicokaart zijn

  • het Rijk,
  • de provincies en gemeenten,
  • veiligheidsregio's,
  • eerstehulpdiensten en de
  • waterschappen.

Van de gemeenten zijn de belangrijkste aanleverende partijen de brandweer en milieudiensten.

De provincies maken en beheren de risicokaarten voor de inwoners. Dat is een wettelijke taak die provincies uitvoeren. De gegevens zijn afkomstig van gemeenten, Rijk en provincies zelf. Om de risicokaart verder te ontwikkelen, werken provincies samen met gemeenten, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig