Wordt mijn huwelijk met een buitenlander automatisch gecheckt op een schijnhuwelijk?

Home > simfaq > Wordt mijn huwelijk met een buitenlander automatisch gecheckt op een schijnhuwelijk?

Wordt mijn huwelijk met een buitenlander automatisch gecheckt op een schijnhuwelijk?

FAQ / Wordt mijn huwelijk met een buitenlander automatisch gecheckt op een schijnhuwelijk?

Antwoord:

Ja. De ambtenaar van de burgerlijke stand die het huwelijk sluit, is bij wet verplicht te controleren of er sprake is van een schijnhuwelijk. Hiervoor moet u een verklaring (M46-verklaring) afgeven aan de gemeente. Verder moeten beide partners 18 jaar of ouder zijn, en mag er geen bloed- of aanverwantschap zijn tot in de vierde graad (zoals neef-nicht of oom-nicht).

Als u gaat trouwen met iemand uit het buitenland moet u zich ook melden bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Zij checken alleen of er sprake is van een schijnhuwelijk als daar aanwijzingen voor zijn.

Verklaring geen schijnhuwelijk

Niet-Nederlanders die in Nederland willen trouwen moeten een Verklaring geen schijnhuwelijk afleggen. Dit kan bij de gemeente waar u wilt trouwen.

Gerelateerde producten

Stuur door aan een vriend
Stuur door