Zijn de gegevens van mijn kind veilig bij uitwisseling tussen de gemeente en andere instanties?

Home > simfaq > Zijn de gegevens van mijn kind veilig bij uitwisseling tussen de gemeente en andere instanties?

Zijn de gegevens van mijn kind veilig bij uitwisseling tussen de gemeente en andere instanties?

FAQ / Familie, jeugd en gezin / Jeugd / Zijn de gegevens van mijn kind veilig bij uitwisseling tussen de gemeente en andere instanties?

Antwoord:

Ja, de gegevens van uw kind zijn veilig bij uitwisseling tussen de gemeente en andere instanties. U hoeft niet bang te zijn dat de gegevens van uw kind ergens terechtkomen waar ze niet horen. Dit is als volgt geregeld:

  • De Wet bescherming persoonsgegevens en de Jeugdwet stellen strenge eisen aan ambtenaren en professionals over welke persoonsgegevens zij wel en niet mogen uitwisselen.
  • Ambtenaren van de gemeente mogen geen medische dossiers inzien van uw kind. Dit mogen alleen medische professionals (huisartsen, jeugdartsen, psychiaters, etc.) die betrokken zijn bij de behandeling van uw kind.
  • De gemeente mag wel persoonsgegevens hebben om bijvoorbeeld rekeningen te kunnen betalen en om te controleren of de rekening wel bij de juiste gemeente is ingediend. Hierover maken de gemeente en jeugdhulp-instanties duidelijke afspraken.

Toestemming verplicht

Is uw kind 12 jaar of jonger? Dan mag de gemeente u om toestemming vragen om gegevens van uw kind te verzamelen voor bijvoorbeeld het organiseren van 1Gezin1Plan. Bij kinderen ouder dan 12 jaar, wordt er toestemming aan het kind gevraagd om gegevens te verzamelen. Als de gemeente gegevens wil koppelen aan persoonsgebonden informatie over bijvoorbeeld een uitkering, waarvoor niet eerder toestemming is gevraagd, dan zal de gemeente opnieuw om toestemming moeten vragen.

Heeft u toestemming gegeven, dan kan u die op elk moment weer intrekken.

Jeugdhulp dossiers voor 1 januari 2015

Bureaus Jeugdzorg hebben sinds 1 januari 2015 geen toegang meer tot jeugdhulp dossiers. Deze zogenoemde 'toegangsfunctie' tot deze dossiers is overgedragen aan de gemeente. De veiligheid van de gegevens van uw kind zijn hierbij als volgt gegarandeerd:

  • Bij de gemeente mogen alleen medewerkers die werken in de toegang tot jeugdhulp en die hiervoor geautoriseerd zijn, werken met deze toegangsdossiers van voor 1 januari 2015.
  • Hetzelfde geldt voor het inzien van persoonsgegevens voor de toegang na 2015.
Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig