Zijn mijn persoonsgegevens in de basisregistratie personen (BRP) openbaar?

Home > simfaq > Zijn mijn persoonsgegevens in de basisregistratie personen (BRP) openbaar?

Zijn mijn persoonsgegevens in de basisregistratie personen (BRP) openbaar?

FAQ / Uittreksels en registers / Inzage register / Zijn mijn persoonsgegevens in de basisregistratie personen (BRP) openbaar?

Antwoord:

Nee. Organisaties of bedrijven kunnen niet zomaar uw gegevens opvragen. De bescherming hiervan is goed geregeld. Organisaties kunnen uw persoonsgegevens alleen krijgen voor het uitvoeren van een publieke taak. En dan nog krijgen ze deze gegevens niet zomaar: ze moeten daar eerst toestemming voor krijgen van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Daarnaast kan de gemeente uw persoonsgegevens verstrekken aan organisaties met een maatschappelijk belang, voor zover dit geregeld is in een gemeentelijke verordening.

Stuur door aan een vriend
Stuur door

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig