Sluitingsdatum subsidieaanvraag 1 oktober 2017

Home > Subsidie > Sluitingsdatum subsidieaanvraag 1 oktober 2017

Sluitingsdatum subsidieaanvraag 1 oktober 2017

Subsidieaanvraag 2018 en aanvraagformulieren

Om voor 2018 in aanmerking te komen voor subsidie kan het aanvraagformulier vóór 1 oktober 2017 bij de gemeente Lopik worden ingediend. Indien de termijn van 1 oktober 2017 niet haalbaar is, kan er tot uiterlijk 15 september een schriftelijk verzoek worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders met het verzoek af te mogen wijken van de termijn.

Subsidieaanvragen voor jeugdsport kunnen via de Stichting Sportraad Lopik worden ingediend middels het doorgeven van het aantal jeugdleden. Voor contactgegevens verwijzen wij u naar de website van de Sportraad: www.sportraadlopik.nl

Vragen
Voor vragen over subsidiëring kunt u contact opnemen met mw. C. Wissink bereikbaar via telefoonnummer (0348) 55 99 55 of via gemeente@lopik.nl