Subsidie aanvragen? Doe dit dan vóór 1 oktober a.s.

Home > Subsidie > Subsidie aanvragen? Doe dit dan vóór 1 oktober a.s.

Subsidie aanvragen? Doe dit dan vóór 1 oktober a.s.

Subsidieaanvraag 2021 en aanvraagformulieren

Om voor 2021 in aanmerking te komen voor subsidie kan het aanvraagformulier vóór 1 oktober 2020 bij de gemeente Lopik worden ingediend. Indien de termijn van 1 oktober 2020 niet haalbaar is, kan er tot uiterlijk 15 september 2020 een schriftelijk verzoek worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders met het verzoek af te mogen wijken van de termijn. Dit geldt ook voor subsidieaanvragen voor jeugdsport.

Vragen
Voor vragen over subsidiëring kunt u contact opnemen met mw. S. Kosterman bereikbaar via telefoonnummer (0348) 55 99 55 of via gemeente@lopik.nl