Subsidie Innovatiefonds sociaal domein

Home > Subsidie > Subsidie Innovatiefonds sociaal domein

Subsidie Innovatiefonds sociaal domein

De gemeente Lopik wil inwoners en maatschappelijke organisaties ondersteunen om hun ideeën en initiatieven op sociaal gebied (sociaal domein) waar te kunnen maken. Hiervoor stelt de gemeente geld beschikbaar vanuit het Innovatiefonds sociaal domein.

Heeft u een vernieuwend idee op sociaal gebied?

De gemeente Lopik roept inwoners op om (ver)nieuwe(nde) ideeën op sociaal gebied te organiseren. Dat kan een initiatief zijn om eenzame mensen weer in contact te brengen met buurtbewoners. Maar bijvoorbeeld ook een oplossing die mantelzorgers ontlast. Of een activiteit die ervoor zorgt dat jongeren zich inzetten voor hun buurt.

De gemeente Lopik ondersteunt uw initiatief

De ondersteuning door de gemeente Lopik kan heel divers zijn. U kunt hierbij denken aan advies bij praktische vragen, bijvoorbeeld over het oprichten van een stichting, mogelijk aan te schrijven fondsen etc. Ook denken we mee over het opbouwen van een (lokaal) netwerk. Of we verstrekken vanuit het Innovatiefonds een subsidie (geldbedrag) als impuls bij het opstarten van een project.

Hoe vraagt u subsidie uit het Innovatiefonds aan?

Zowel inwoners als maatschappelijke organisaties kunnen een aanvraag indienen. U kunt uw aanvraag het gehele jaar indienen via het aanvraagformulier Eenmalig/Innovatief. Het formulier vindt u onderaan deze pagina. Stuur uw plan per e-mail naar de gemeente via gemeente@lopik.nl Een medewerker beoordeelt vervolgens uw idee.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of twijfelt u of uw initiatief in aanmerking komt? Neem dan telefonisch contact op met Harmen Dijkhuizen via 0348 – 55 99 55.

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig