Bezoek op uw perceel?

Home > Toezichthouders > Bezoek op uw perceel?

Bezoek op uw perceel?

Het komt regelmatig voor dat iemand van of namens de gemeente Lopik bij u op het perceel komt. De aanleiding kan heel divers zijn. Er wordt niet altijd van te voren een afspraak gemaakt met u. Ook wanneer u niet thuis bent, kan het zijn dat toezichthouders van of namens de gemeente op uw perceel komen.

Gemeentelijke toezichthouders zijn bevoegd om op uw terrein te komen en ook om foto’s te maken. Zij mogen niet zomaar in uw woning komen.

Het komt ook voor dat iemand een bezoek aan uw perceel brengt die niet voor of namens de gemeente werkt. Vraag altijd naar de naam en legitimatie van de desbetreffende persoon. Wanneer u het niet vertrouwt kunt u ook de politie op de hoogte brengen.