Stemmen met een kiezerspas

Home > Verkiezingen > Stemmen met een kiezerspas

Stemmen met een kiezerspas

Dit item is verlopen op 19-03-2021.

De burgemeester van Lopik maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 17 maart 2021 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in Nederland.

Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A.

SCHRIFTELIJKE AANVRAAG

1.

Bij Bureau verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een willekeurig stembureau aan de stemming te mogen deelnemen.

2.

Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op vrijdag 12 maart 2021 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 1 februari 2021 als kiezer is geregistreerd.

3.

Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of als kiezer in het buitenland per brief aan de stemming te mogen deelnemen.

4.

Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

B.

MONDELINGE AANVRAAG

1.

De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, doch uiterlijk op vrijdag 12 maart 2021, 17.00 uur de stempas over te leggen bij Bureau verkiezingen van zijn/haar woonplaats waar hij/zij op maandag 1 februari 2021 als kiezer is geregistreerd.

2.

Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of als kiezer in het buitenland per per brief aan de stemming te mogen deelnemen.

3.

Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen.

Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren, mag u niet stemmen.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door:
Bureau verkiezingen
Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Plaats: Lopik

Datum: woensdag 24 februari 2021

De burgemeester voornoemd,

L.J. de Graaf

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig