Wonen & Ouderen

Home > Welzijn > Wonen & Ouderen

Wonen & Ouderen

Woningtest

Via het project UW Huis, UW Toekomst kunnen inwoners die een dagje ouder worden en nog lang prettig en zelfstandig in hun koopwoning willen wonen, een woningtest doen om hun woning kosteloos te testen op comfort en veiligheid. Ook kunnen zij via de test nagaan op welke punten zij hun woning tijdig kunnen aanpassen, zodat zij gericht actie kunnen ondernemen.

De woningtest kan worden gedaan via de website in voor zorg. De test kan via deze website ook worden afgedrukt om op papier in te vullen. De gemeente Lopik is één van de zes gemeenten in de provincie Utrecht die haar inwoners deze test aanbiedt.

De resultaten van de test zijn niet beschikbaar voor senioren in huurwoningen. Zij kunnen zich het beste richten tot hun woningbouwvereniging of verhuurder.

Woonvisie Lopik 2018-2022

In februari 2018 heeft de gemeenteraad de ‘Woonvisie Lopik 2018-2022’ vastgesteld. Eén van de thema’s in deze woonvisie betreft het langer zelfstandig wonen. De gemeente wil haar inwoners zo veel mogelijk ondersteunen waar het gaat om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen.

Om het zelfstandig thuis wonen langer mogelijk te maken zijn er dikwijls aanpassingen aan de woning nodig. Dit kan om zowel kleine als grote ingrepen gaan. Banken bieden hiervoor vaak geen financiering aan als iemand ouder is. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) heeft daarom de 'Blijversregeling' en de ‘Verzilverlening’ in het leven geroepen. Deze bieden de gemeente de mogelijkheid haar inwoners te faciliteren in het langer thuis wonen.

De Blijverslening en de Verzilverlening zijn leningen waarmee aanpassingen voor een zorgvraag gefinancierd kunnen worden, of vooruitlopend op een toekomstige zorgvraag alvast de woning levensloopbestendig gemaakt kan worden. De gemeente bepaalt in de Verordening de voorwaarden en de werkzaamheden waarvoor de lening mag worden ingezet.

De blijverslening

De Blijverslening is een lening voor mensen die hun huidige woning willen aanpassen met als doel om langer thuis te blijven wonen. Vaak lukt het niet om bij een bank financiering te regelen, omdat de leeftijd hiervoor te hoog is. Terwijl de aanpassingen ervoor zorgen dat men in de woning kan blijven, ook als er meer zorg nodig hebben. De lening kan ingezet worden om in een zorgvraag te voorzien, maar ook vooruitlopend op een eventuele zorgvraag.

De lening is er om deze aanpassingen te financieren onder gunstige omstandigheden.

Meer informatie over de blijverslening kunt u vinden op de website van SVn.

De verzilverlening

De Verzilverlening van SVn is een hypothecaire lening op basis van de overwaarde van de woning. De Verzilverlening heeft geen gevolgen voor het maandelijkse besteedbare inkomen, maar zorgt wel voor de mogelijkheid van een comfortabelere en veiligere woning. In feite wordt met ‘stenen’ betaald. De lening wordt iedere maand hoger en de overwaarde lager.

Meer informatie over de verzilverlening kunt u vinden op de website van SVn.

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig