Wet maatschappelijke ondersteuning

Home > Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijk ondersteuning

Iedereen moet mee kunnen doen in de gemeente Lopik. Dat klinkt logisch, maar dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Ouderdom, een lichamelijke of psychische beperking, ziekte, verslaving of moeilijkheden thuis kunnen meedoen lastig maken. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat alle mensen, jong of oud, hulp krijgen van de gemeente om mee te doen in de samenleving en zo lang mogelijk zelfstandig te blijven.

Samen komen we eruit!

Heeft u door uw beperking ondersteuning nodig in de thuissituatie of behoefte aan dagbesteding? Neem dan contact op met het Breed Sociaal Loket in Lopik. Ook kunt u ons benaderen wanneer u een vervoersprobleem in of buitenshuis heeft. We gaan met u in gesprek om samen een oplossing te vinden die bij u past. Zelfredzaamheid is het uitgangspunt. Daarom wordt in eerste instantie gekeken naar uw eigen mogelijkheden. Wat kunt u zelf en waar heeft u hulp bij nodig? Heeft u iemand in uw omgeving die u daarbij kan helpen? Misschien kunnen de buren of een familielid een boodschap voor u doen, u helpen in de tuin of u naar een verjaardag brengen. Lukt dat niet, dan kijken wij samen met u naar uw persoonlijke situatie en stellen samen vast welke ondersteuning u nodig heeft. Op basis van dit gesprek wordt duidelijk wat u zelf regelt en wat de gemeente voor u kan betekenen. De oplossingen kunnen heel divers zijn. Dat kan zijn een traplift, aangepast vervoer, dagbesteding of kortdurend verblijf. Of hulp bij de lichtere zorg aan huis, zoals huishoudelijke hulp of een uurtje oppas zodat u even op uw gemak een boodschap kunt doen.

Persoonsgebonden budget of Zorg in Natura

Als u een voorziening krijgt toegewezen, zoals huishoudelijke hulp, een woonvoorziening of dagbesteding dan zijn er twee verschillende vormen: Zorg in Natura en Persoonsgebonden Budget (PGB). Als u kiest voor zorg in natura dan regelen wij alles. Wij geven opdracht aan een leverancier of zorgaanbieder om de voorziening te leveren. U kunt ook kiezen voor een PGB. Met een PGB kiest u zelf uw zorgaanbieder. U ontvangt via de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een budget waarmee u de voorziening of zorgaanbieder zelf kunt betalen. Het bedrag blijft op de rekening van de Sociale Verzekeringsbank staan. U regelt via de website van de SVB uw administratie, zoals de zorgcontracten en de uitbetaling van uw hulp via urenbriefjes of facturen. 

Eigen bijdrage

Voor de meeste Wmo-voorzieningen betaalt u een eigen bijdrage. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent en int in opdracht van de gemeente de eigen bijdrage. U kunt uw eigen bijdrage berekenen op de website van het CAK (www.hetcak.nl). Kijk voor meer informatie bij eigen bijdrage.

Afspraak

Om een goed beeld te krijgen van uw situatie vindt een gesprek bij u thuis plaats. Bel voor een afspraak naar het Breed Sociaal Loket 0348 – 55 99 55 of mail naar bsl@lopik.nl.

Hoort uw zorgvraag bij de gemeente, de zorgverzekeraar of het Rijk?

De zorgtaken zijn verdeeld over het Rijk, de zorgverzekeraars en de gemeente:

 • Rijksoverheid: langdurige, zware zorg

  De Wet landurige zorg is bedoeld voor mensen die voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben in de nabije omgeving. Denk daarbij aan chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke, lichamelijke beperking of aandoening. Alles wat de cliënt nodig heeft wordt vanuit de Wlz geregeld, namelijk: Verblijf, Begeleiding, verpleging en verzorging, Geneeskundige zorg en behandeling in verband met de ziekte, beperking of stoornis, Hulpmiddelen, Vervoer naar de plaats waar de begeleiding, behandeling en verzorging plaatsvindt. Kijk voor meer informatie, hoe het werkt en of u in aanmerking komt op www.ciz.nl

 • Zorgverzekeraars: medische zorg
  De zorgverzekering regelt vanuit het basispakket de medische zorg, zoals persoonlijke verzorging en verpleging.
   
 • Gemeenten: zorg aan huis
  Hierbij kunt u denken aan ondersteuning gericht op een schoon huis, een woningaanpassing, vervoer, uw mobiliteit in en om huis, dagbesteding en kortdurend verblijf (respijtzorg).

Gemeenten gaan zorgen voor de ondersteuning en (een klein deel van) de persoonlijke verzorging aan huis. De gemeente betaalt alleen nog de huishoudelijke hulp als u een laag inkomen heeft.

Ondersteuning Wmo 2015

Zelfredzaamheid
De gemeente Lopik wil zo veel mogelijk stimuleren dat inwoners voor zichzelf en voor elkaar zorgen. Daarom vragen wij u om met uw hulpvraag de volgende stappen te doorlopen:

 1. Het eigen netwerk ( familie, vrienden, kennissen) vragen om hulp en ondersteuning.
 2. Particuliere hulp zoeken, bijvoorbeeld via zorgvoorelkaar.com
 3. Gebruikmaken van algemene voorzieningen zoals een boodschappenservice. 

Kijk ook bij de volgende onderwerpen:

Als het u niet lukt om via deze manieren hulp te organiseren, neemt u dan contact op met de medewerkers van het Breed Sociaal Loket, (030) 55 99 55 of gemeente@lopik.nl.

Meer informatie

- Veel gestelde vragenlijst gemeente Lopik
 

Archief

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig