Hulp voor volwassenen

Home > Zorg, Breed Sociaal Loket > Hulp voor volwassenen

Hulp voor volwassenen

Bij een lichamelijke of psychische beperking, oudere leeftijd, ziekte of problemen thuis, kan zelfstandig wonen en leven moeilijk zijn. U kunt dan hulp vragen via het Breed Sociaal Loket. Een medewerker komt bij u thuis verder praten. Vervolgens zoekt de medewerker samen met u oplossingen.

Breed Sociaal Loket

Het huisbezoek

In het gesprek willen we helder krijgen wat u precies nodig hebt. We kijken eerst wat u zelf kunt doen. Daarna bespreken we of er mensen in uw omgeving zijn die u kunnen helpen. Ten slotte kijken we welke hulp u nodig heeft.

De oplossing kan van alles zijn, bijvoorbeeld: een traplift, hulp van een vrijwilliger bij het boodschappen doen, aangepast vervoer, iemand die regelmatig langskomt en u gezelschap houdt, dagbesteding of hulp bij het huishouden.

U krijgt hulp via de Wmo

De Wmo regelt dat alle mensen hulp krijgen van de gemeente om mee te doen in de samenleving en zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. De medewerkers van het Breed Sociaal Loket leggen u uit hoe de Wmo werkt.

Eigen bijdrage voor hulp vanuit Wmo

Voor  hulp vanuit de Wmo betaalt u een eigen bijdrage, bijvoorbeeld voor hulp bij het huishouden, een scootmobiel of woningaanpassingen. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent en int die eigen bijdrage. Wat uw bijdrage is, berekent u op www.hetcak.nl.

Vergoeding van kosten – zorg in natura

De gemeente heeft contracten afgesloten met diverse zorgaanbieders. Als u een partij inschakelt waarmee de gemeente een contract heeft, declareert de zorgaanbieder de kosten rechtstreeks bij de gemeente.

Vergoeding van kosten – persoonsgebonden budget (pgb)

Kiest u voor een zorgaanbieder die geen contract met de gemeente heeft, dan kunt u een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen. U sluit dan zelf een contract met de zorgaanbieder en betaalt deze aanbieder via de Sociale Verzekeringsbank. Soms vergoedt de zorgverzekeraar de kosten. Vraag daarnaar bij uw zorgverzekeraar.