Persoonsgebondenbudget of Zorg in Natura

Home > Zorg, Breed Sociaal Loket > Persoonsgebondenbudget of Zorg in Natura

Persoonsgebondenbudget of Zorg in Natura

Zorg in Natura

Als u een voorziening krijgt toegewezen, zoals huishoudelijke hulp, een woonvoorziening of dagbesteding dan zijn er twee verschillende vormen: Zorg in Natura en Persoonsgebonden Budget. Als u kiest voor Zorg in Natura dan regelt de gemeente alles. Wij geven opdracht aan een leverancier of zorgaanbieder om de voorziening te leveren. De gemeente heeft hiervoor zorgcontracten afgesloten met een aantal zorgaanbieders. De betaling en administratie wordt door de gemeente geregeld.

Persoonsgebonden Budget

U kunt ook kiezen voor een PGB. Met een PGB kiest u zelf uw zorgaanbieder. U ontvangt via de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een budget waarmee u de voorziening of zorgaanbieder zelf kunt betalen. U regelt de administratie via de Sociale Verzekeringsbank.

Eigen bijdrage

Voor de meeste Wmo-voorzieningen betaalt u een eigen bijdrage. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent en int in opdracht van de gemeente de eigen bijdrage. U kunt uw eigen bijdrage uitrekenen bij het CAK (www.hetcak.nl)