Functie: Wethouder, 1e locoburgemeester

E-mailadres: johan.van.everdingen@lopik.nl

Politieke partij: Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)

Portefeuille

  • Economische zaken, recreatie en toerisme
  • Onderwijs, welzijn, sport en cultuur
  • Sociaal domein
  • Gezondheidszorg, Wmo, Jeugd(zorg), Maatschappelijke participatie

Nevenfuncties

  • Comité van aanbeveling Lekstroom School’s Cool (onbezoldigd)
  • Lid van de Stuurgroep Sterk Techniekonderwijs van het Schoonhovens College (onbezoldigd).