In het Bosplan Benschop worden twee groenvakken omgevormd. Het gaat om een groenvak ten zuiden van het volkstuinencomplex en een groenvak ten noorden van de kleine vijver. In beide vakken wordt de bestaande beplanting verwijderd, met uitzondering van enkele bomen. Na het verwijderen van deze beplanting wordt er nieuwe beplanting aangelegd.

De reden van de omvorming is tweeledig. Het vak ten zuiden van het volkstuinencomplex bestaat voornamelijk uit door Iepziekte aangetaste Veldiep. Het vak ten noorden van de kleine vijver bestaat voornamelijk uit Esdoorn en Hazelaar. Deze soorten komen al zeer veel voor in het Bosplan.

De nieuwe beplanting bestaat uit diverse inheemse struik- en boomsoorten die aantrekkelijk zijn voor vlinders en vogels. Daarmee wordt de biodiversiteit bevorderd, wat speerpunt is in ons groenbeleid.

Bij op Verbena (IJzerhard)