Verkeersmetingen

Home > Verkeersmetingen

Verkeersmetingen

In de gemeente Lopik leeft het gevoel dat er vaak te hard wordt gereden. Om het gevoel te specificeren, moet duidelijk worden waar er te hard wordt gereden en om welke aantallen het gaat. Daarom worden er met zes snelheidsdisplays verkeersmetingen gedaan naar het rijgedrag van automobilisten. De snelheidsdisplays rouleren over de negen kernen.

Voor de verkeersmetingen gebruiken we per meetlocatie twee meetsystemen, de display en de verkeersteller.

Display

Met de display wordt de snelheid gemeten en weergegeven. Per meetlocatie wordt voor de display een snelheidsondergrens ingesteld. Alles onder deze ondergrens wordt niet geregistreerd maar wel aangegeven op de display. De display is bedoeld om bestuurders bewust te maken van de snelheid die zij rijden in relatie tot de snelheid die is toegestaan.

Verkeersteller

De verkeersteller ziet of het vervoermiddel een auto, vrachtwagen, tractor of fiets is. De verkeersteller verzamelt gedetailleerde informatie over aantallen en snelheden in relatie tot tijden en dagen.

Niet de gemiddelde snelheid maar V85-getal bepaalt of er te hard wordt gereden

Ook de snelheid van fietsers wordt gemeten en meegenomen in de berekening van de gemiddelde snelheid. Maar om te bepalen of er te hard wordt gereden, is de gemiddelde snelheid niet het best bruikbare cijfer. Daar wordt het zogenaamde V85-getal voor gebruikt. Dit is de snelheid die door 85% van de weggebruikers niet wordt overschreden. 15% van de weggebruikers rijdt dus sneller dan dit getal.

Dit V85-getal zegt dus iets over het gedrag van het grootste deel van de weggebruikers en moet in de buurt zitten van de maximaal toegestane snelheid. Een afwijking van 3 km. wordt over het algemeen acceptabel geacht. Een afwijking van 15 km. en meer is dat duidelijk niet. Als er bijvoorbeeld in een 60 km. zone een V85 van 75 wordt gemeten dan is er sprake van echt afwijkend gedrag.

Hieronder vindt u de resultaten van de gehouden verkeersmetingen:

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig