Aanspreekpunt gemeenteraad: Griffier

Home > Aanspreekpunt gemeenteraad: Griffier

Aanspreekpunt gemeenteraad: Griffier

Raadsgriffier Gabriëlle Dolders ondersteunt de gemeenteraad en de door hen ingestelde raadscommissie bij de uitoefening van hun taak. De griffier is aanwezig bij de vergaderingen van de raad en raadscommissie. De raadsgriffier is het aanspreekpunt voor de raad. U kunt de griffier van maandag tot en met donderdag tijdens kantooruren bereiken op telefoonnummer (0348) 55 99 91 en per mail via griffie@lopik.nl