Aanspreekpunt gemeenteraad: Griffier

Home > Aanspreekpunt gemeenteraad: Griffier

Aanspreekpunt gemeenteraad: Griffier

Raadsgriffier Gabriëlle Dolders ondersteunt de gemeenteraad en de door hen ingestelde raadscommissie bij de uitoefening van hun taak. De griffier is aanwezig bij de vergaderingen van de raad en raadscommissie. De raadsgriffier is het aanspreekpunt voor de raad. U kunt de griffier van maandag tot en met donderdag tijdens kantooruren bereiken op telefoonnummer (0348) 55 99 91 en per mail via griffie@lopik.nl

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig