Verordeningen

Home > Bekendmakingen, regelgeving > Verordeningen

Verordeningen

Gemeenteblad

Om verordeningen en andere besluiten van algemene strekking, die door het gemeentebestuur van Lopik worden vastgesteld, in werking te laten treden is het wettelijk vereist dat van de vaststelling van deze besluiten een officiĆ«le openbare bekendmaking bekend wordt gemaakt. Tot 1 januari 2014 gebeurde dat op de gemeentepagina in Het Kontakt. Vanaf 1 januari 2014 is dit veranderd. De vaststelling van verordeningen (en andere besluiten van algemene strekking) wordt voortaan bekendgemaakt in het digitale Gemeenteblad dat te vinden is op www.overheid.nl en via de gemeentepagina.

Regelgeving gemeente Lopik

In verordeningen legt de gemeente algemeen verbindende voorschriften vast. Algemeen verbindende voorschriften zijn regels die voor iedereen gelden. Elke gemeente kent tientallen verordeningen.

Alle gemeentes, waterschappen en provincies publiceren hun regelgeving op overheid.nl.

De gemeente Lopik tracht nieuwe verordeningen uiterlijk 3 weken na publicatie in deze databank op te nemen. Ondanks de zorg die besteed wordt aan de juistheid van de inhoud, kan niet gegarandeerd worden dat de beschikbaarheid, compleetheid, actualiteit of de betrouwbaarheid van de inhoud altijd actueel of foutvrij is. Daarnaast vormt dit bestand geen bekendmaking in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in een huis-aan-huisblad of andere vanwege de gemeente verkrijgbaar gestelde publicatiebladen of publicatiemiddelen heeft een officieel karakter.

Via onderstaande link komt u op de pagina over regelingen van alle gemeenten, provincies en waterschappen van overheid.nl. U kunt daar met een postcode zoeken of via het tabblad "uitgebreid zoeken", waar u bij "selecteer een gemeente" op de gemeente van uw keuze klikt.

Ga naar de Lopikse regelgeving op overheid.nl.

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig