Gedragscode voor bestuurders

Home > B&W > Gedragscode voor bestuurders

Gedragscode voor bestuurders

Het doel van de gedragscode voor bestuurders is een houvast te bieden bij het bepalen van normen omtrent de integriteit van het bestuur. De code kan de discussie stimuleren om lokaal tot regels te komen waarbij rekening gehouden kan worden met specifieke omstandigheden. De code bevat regels voor zowel het bestuursorgaan in zijn geheel als voor de bestuurders afzonderlijk. Onder bestuurders worden verstaan de burgemeester, de wethouders en de raadsleden.

Onderstaand vindt u de gedragcodes voor de burgemeester, wethouders en raadsleden: