College

Home > College

College

Het college van burgemeester en wethouders wordt gevormd door de burgemeester en twee wethouders. Zij vormen het dagelijks bestuur van de gemeente en hebben elk hun eigen portefeuille. Het college vergadert elke dinsdagochtend deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Afspraak met collegeleden

Wilt u een gesprek met de burgemeester of de wethouders dan kunt u een afspraak maken met het bestuurssecretariaat. Tijdens kantooruren kunt u daarvoor contact opnemen met de secretaresse van het college van burgemeester en wethouders, tel. (0348) 55 99 55.

Voor de Besluitenlijsten kunt u hier klikken.

Klik hier voor het Coalitieakkoord 2018-2022: Kom op!

dr. Laurens de Graaf

de Graaf
contactgegevens en taken dr. Laurens de Graaf
FunctieBurgemeester
Telefoonnummer0348-559955
E-mailadreslaurens.de.graaf@lopik.nl
Taken

Openbare orde & veiligheid | Algemene bestuurlijke zaken (lokaal en regionaal) | Democratische ontwikkeling en burgerschap | Dienstverlening | Communicatie | Personeel en organisatie | Burgerzaken

Johan van Everdingen MSc

van Everdingen MSc
contactgegevens en taken Johan van Everdingen MSc
FunctieWethouder
Telefoonnummer0348-559955
E-mailadresjohan.van.everdingen@lopik.nl
Taken

1e locoburgemeester.

Economische zaken, recreatie en toerisme | Onderwijs, welzijn, sport en cultuur | Sociaal domein | Gezondheidszorg, Wmo, Jeugd(zorg), Maatschappelijke participatie

Politieke partijVolkspartij voor Vrijheid en Democratie

Gerrit Spelt

Spelt
contactgegevens en taken Gerrit Spelt
FunctieWethouder
Telefoonnummer0348 559955
E-mailadresgerrit.spelt@lopik.nl
Taken

2e locoburgemeester.

Afvalverwijdering, Milieu, Monumentenzorg, Natuur en landschap, Duurzaamheid | Ruimtelijke ontwikkeling, Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH), Volkshuisvesting | Verkeer, Infrastructuur en gemeentewerken, Beheer vastgoed en terreinen | Financiën | Informatiebeleid en automatisering.

Politieke partijChristen Democratisch Appèl

mr MBA Yvonne Halman-van der Linden

Halman-van der Linden
contactgegevens en taken mr MBA Yvonne Halman-van der Linden
FunctieGemeentesecretaris
E-mailadresyvonne.halman@lopik.nl

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig