Toekomstvisie gemeente Lopik

Home > Documentenpagina > Toekomstvisie gemeente Lopik

Toekomstvisie gemeente Lopik

De Toekomstvisie bevat de strategische hoofdlijnen, een missie en een aantal ambities die de gemeente Lopik richting 2030 wil realiseren. Het zijn ambities die geen compleet nieuwe koers betekenen, maar wel nieuwe accenten leggen. De Toekomstvisie moet nader worden geconcretiseerd in programma’s en projecten. De gemeenteraad heeft de Toekomstvisie op 1 februari 2011 vastgesteld.