Begroting 2020

Home > Financiën > Begroting 2020

Begroting 2020

Begroting in één oogopslag

Op 5 november 2019 heeft de gemeenteraad de Programmabegroting 2020-2023 vastgesteld.

In het onderstaande overzicht staat per programma een aantal actiepunten voor 2020. Op hoofdlijnen is aangegeven wat de inkomsten zijn en wat er per programma wordt uitgegeven.

De volledige begroting vindt u onderaan deze pagina.