Gemeenteraad

Home > Gemeenteraad

Gemeenteraad

De gemeenteraad van Lopik telt 15 leden namens 6 fracties. Zij vertegenwoordigen de inwoners van Lopik in het gemeentebestuur. De gemeenteraad stelt de hoofdlijnen van het beleid vast. Grote plannen op het gebied van bijvoorbeeld ruimtelijke ontwikkeling, economie, welzijn en verkeer kunnen pas worden uitgevoerd nadat een meerderheid van de raad er mee heeft ingestemd. Ook beslist de raad hoe het geld besteed wordt waarover de gemeente beschikt. De raad controleert daarnaast het college van burgemeester en wethouders. De leden van de gemeenteraad zijn op 21 maart 2018 door de Lopikse bevolking gekozen. 

In de gemeenteraad van Lopik zijn de volgende partijen vertegenwoordigd: VVD (4 zetels), CDA (4 zetels), ChristenUnie (2 zetels), PvdA (2 zetels), SGP (2 zetels) en Hart voor Lopik (1 zetel). De coalitie is gevormd door VVD en CDA. Uit hun midden zijn de wethouders benoemd. De ChristenUnie, PvdA, SGP en Hart voor Lopik vormen de oppositie.


 

Raadsvergadering

De raad vergadert om de vier weken op dinsdagavond. De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal. Zij zijn openbaar. Belangstellenden kunnen in de raadsvergadering voorafgaand aan de behandeling van een agendapunt hun mening kenbaar maken.

Voorzitter van de raad

De raad wordt voorgezeten door de burgemeester.


Raadscommissie

De raadscommissie komt twee weken voor de raadsvergadering bij elkaar. Tijdens de commissievergadering krijgen de raadsleden de gelegenheid vragen te stellen over de stukken die voor de volgende vergadering op de agenda staan. Meer informatie over de raadscommissie kunt u hier vinden.
 

Raadsgriffier 

De raadsgriffier ondersteunt en adviseert de gemeenteraad bij de uitoefening van zijn taak. De griffier is aanwezig bij de vergaderingen van de raad en raadscommissie. De raadsgriffier is het aanspreekpunt voor de raad.

Gemeenteraadsleden

Nick Kramer

Kramer
contactgegevens en taken Nick Kramer
FunctieFractievoorzitter
AdresLopikerweg West 3
3411 AL  Lopik
Telefoonnummer06-83570869
E-mailadresnick_kramer07@hotmail.com
Taken

Fractievoorzitter en raadslid VVD

Politieke partijVolkspartij voor Vrijheid en Democratie

Margriet van Delft-Bos

van Delft-Bos
contactgegevens en taken Margriet van Delft-Bos
FunctieGemeenteraadslid
AdresKoningin Wilhelminasingel 3
3411 CC  Lopik
Telefoonnummer06-25562874
E-mailadresmvandelft01@gmail.com
Taken

Raadslid VVD

Politieke partijVolkspartij voor Vrijheid en Democratie

Adwin van Schaaik

van Schaaik
contactgegevens en taken Adwin van Schaaik
FunctieGemeenteraadslid
AdresLopikerweg Oost 69
3411 JD  Lopik
Telefoonnummer06 51329014
E-mailadresa.van.schaaik@kpnplanet.nl
Taken

Raadslid VVD

Politieke partijVolkspartij voor Vrijheid en Democratie

Tim van Vliet

van Vliet
contactgegevens en taken Tim van Vliet
FunctieGemeenteraadslid
AdresCornelis van Haarlemlaan 25
3411 VJ  Lopik
Telefoonnummer06-12815208
E-mailadrestjgvanvliet@hotmail.com
Taken

Raadslid VVD

Politieke partijVolkspartij voor Vrijheid en Democratie

Adrie Strien

Strien
contactgegevens en taken Adrie Strien
FunctieFractievoorzitter
AdresCabauwsekade 45 A
3411 EC  Lopik
Telefoonnummer06-10512516
E-mailadresadriestrien@gmail.com
Taken

 Fractievoorzitter en raadslid CDA

Politieke partijChristen Democratisch Appèl

Connie Hogendoorn-van Wijngaarden

Hogendoorn-van Wijngaarden
contactgegevens en taken Connie Hogendoorn-van Wijngaarden
FunctieGemeenteraadslid
AdresLopikerweg Oost 88 D
3411 JH  Lopik
Telefoonnummer0348-553655
E-mailadresconniehogendoorn@gmail.com
Taken

Raadslid CDA

Politieke partijChristen Democratisch Appèl

Wil de Groot

de Groot
contactgegevens en taken Wil de Groot
FunctieGemeenteraadslid
AdresVogelzangsekade 19
3411 JS  Lopik
Telefoonnummer0348-551257
E-mailadreswildegroot2@gmail.com
Taken

Raadslid CDA

Politieke partijChristen Democratisch Appèl

Monique Chaigneau-Snoeck

Chaigneau-Snoeck
contactgegevens en taken Monique Chaigneau-Snoeck
FunctieGemeenteraadslid
AdresChurchill-laan 10
3411 CE  Lopik
Telefoonnummer06-25264622
E-mailadresmonique.chaigneau007@gmail.com
Taken

Raadslid CDA

Politieke partijChristen Democratisch Appèl

Bert de Leede

de Leede
contactgegevens en taken Bert de Leede
FunctieFractievoorzitter
AdresZuidzijdseweg 108
3415 PR  Polsbroek
Telefoonnummer0182-309918 / 06-15521712
E-mailadresbdeleede@hotmail.com
Taken

Fractievoorzitter en Raadslid CU

Politieke partijChristenUnie

Simon Hoogendoorn

Hoogendoorn
contactgegevens en taken Simon Hoogendoorn
FunctieGemeenteraadslid
AdresRietkraag 30
3411 WH  Lopik
Telefoonnummer0651347514
E-mailadressimonhoogendoorn@kpnmail.nl
Taken

Raadslid CU

Politieke partijChristenUnie

mr. Rik Dekker

Dekker
contactgegevens en taken mr. Rik Dekker
FunctieFractievoorzitter
AdresRietkraag 21
3411 WH  Lopik
Telefoonnummer06-15652873
E-mailadresrikdekker_673@hotmail.com
Taken

Fractievoorzitter en raadslid PvdA

Politieke partijPartij van de Arbeid

Ron van den Berg

van den Berg
contactgegevens en taken Ron van den Berg
FunctieGemeenteraadslid
AdresBurggraaf 12
3411 WR  Lopik
Telefoonnummer0348-552550 / 06-30105244
E-mailadresvandenbergron61@gmail.com
Taken

Raadslid PvdA

Politieke partijPartij van de Arbeid

drs. Arie Schep

Schep
contactgegevens en taken drs. Arie Schep
FunctieFractievoorzitter
AdresDorp 83 A
3405 BA  Benschop
Telefoonnummer06-20854827
E-mailadresab.schep@hetnet.nl
Taken

Raadslid en fractievoorzitter SGP

Politieke partijStaatkundig Gereformeerde Partij

Jan Willem Benschop

Benschop
contactgegevens en taken Jan Willem Benschop
FunctieGemeenteraadslid
AdresLopikerweg West 37
3411 AN  Lopik
Telefoonnummer0348-553879 / 06-27457856
E-mailadresjw.benschop@kliksafe.nl
Taken

Raadslid SGP

Politieke partijStaatkundig Gereformeerde Partij

mr. Yvonne Slob

Slob
contactgegevens en taken mr. Yvonne Slob
FunctieFractievoorzitter
AdresLopikerweg Oost 141
3412 KC  Lopik
Telefoonnummer06-12911725
E-mailadresyvonneslob@hotmail.com
Taken

Fractievoorzitter en raadslid Hart voor Lopik

Politieke partijHart voor Lopik

dr. Laurens de Graaf

de Graaf
contactgegevens en taken dr. Laurens de Graaf
FunctieBurgemeester
Telefoonnummer0348-559955
E-mailadreslaurens.de.graaf@lopik.nl
Taken

Openbare orde & veiligheid | Algemene bestuurlijke zaken (lokaal en regionaal) | Democratische ontwikkeling en burgerschap | Dienstverlening | Communicatie | Personeel en organisatie | Burgerzaken

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig