Hondenbeleid

Home > Hondenbeleid

Hondenbeleid

Regelmatig bereiken klachten over hondenpoep de gemeente. Met name hondenpoep op speelvelden, rondom scholen, nabij paden en ingangen naar woningen vormt een bron van irritatie voor inwoners. Uit onderzoek onder inwoners van de gemeente Lopik komt naar voren dat vooral in de kernen Lopik dorp en Benschop hondenpoep op straat als een probleem wordt gezien.

De doelstelling van de gemeente is de overlast van hondenpoep te minimaliseren zonder de vrijheid van hondenbezitters teveel te beperken. Het is duidelijk dat honden niet thuis horen op schoolpleinen of sport- en speelvelden. De gemeente kiest er dan ook voor deze gebieden verboden te stellen voor honden (APV artikel 2.4.17 lid 1b). Aan de hand van bij ons bekende gegevens over overlast, is voor een aantal groenstroken en grasvelden een opruimplicht ingesteld (APV artikel 2.4.18). Daarnaast geldt overigens dat honden binnen de bebouwde kom aangelijnd moeten zijn, tenzij het een door het college van B&W aangewezen uitlaatplek betreft. (APV art. 2.4.17) Als uitzondering op deze regel hoeft een (blinde)geleidehond in bepaalde gevallen niet aangelijnd te zijn.

In Lopik-dorp zijn vijfentwintig gebieden verboden voor honden en in Benschop zeven. In deze gebieden zijn borden met de tekst 'verboden voor honden' of met een vergelijkbare boodschap geplaatst. Hiernaast geldt voor Lopik-dorp een opruimplicht in vier gebieden en in Benschop dertien. Faciliteiten als bijvoorbeeld opruimbakken moeten deze opruimplicht mogelijk maken.