Artikels APV, hondenbeleid

Home > Hondenbeleid > Artikels APV, hondenbeleid

Artikels APV, hondenbeleid

Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Lopik

Artikel 2:57 Loslopende honden

 1. Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of te laten lopen:
  a. op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak of speelweide of op een andere door het college aangewezen plaats;
  b. binnen de bebouwde kom op de weg indien de hond niet is aangelijnd; of
  c. op de weg indien die hond niet is voorzien van een halsband of een ander identificatiemerk dat de eigenaar of houder duidelijk doet kennen.
 2. Het college kan plaatsen aanwijzen waar het verbod in het eerste lid aanhef en onder b niet geldt.
 3. De verboden in het eerste lid aanhef en onder a en b zijn niet van toepassing op de eigenaar of houder van een hond:
  a.die zich vanwege zijn handicap door een geleidehond of sociale hulphond laat begeleiden; of
  b.die deze hond aantoonbaar gekwalificeerd opleidt tot geleidehond of sociale hulphond. 

Artikel 2:58 Verontreiniging door honden

 1. Degene die zich met een hond op een openbare plaats begeeft, is verplicht ervoor te zorgen dat de uitwerpselen van die hond onmiddellijk worden verwijderd.
 2. Het eerste lid is niet van toepassing op de eigenaar of houder van een hond
  a. die zich vanwege zijn handicap door een geleidehond of sociale hulphond laat begeleiden; of
  b. die deze hond aantoonbaar gekwalificeerd opleidt tot geleidehond of sociale hulphond.
 3. Het college kan plaatsen aanwijzen waar het bepaalde in het eerste lid niet van toepassing is.

 Artikel 2:59 Gevaarlijke honden

 1. Indien het college een hond in verband met zijn gedrag gevaarlijk of hinderlijk acht, kan het de eigenaar of houder van die hond een aanlijngebod of een aanlijn- en muilkorfgebod opleggen voor zover die hond verblijft of loopt op een openbare plaats of op het terrein van een ander.
 2. Een aanlijngebod houdt in dat de eigenaar of houder verplicht is de hond aangelijnd te houden met een lijn met een lengte, gemeten van hand tot halsband, van ten hoogste 1,50 meter.
 3. Een muilkorfgebod houdt in dat de eigenaar of houder verplicht is de hond voorzien te houden van een muilkorf die:
  a.vervaardigd is van stevige kunststof, van stevig leer of van beide stoffen;
  b. door middel van een stevige leren riem zodanig rond de hals is aangebracht dat verwijdering zonder toedoen van de mens niet mogelijk is; en
  c. zodanig is ingericht dat de hond niet kan bijten, dat de afgesloten ruimte binnen de korf een geringe opening van de bek toelaat en dat geen scherpe delen binnen de korf aanwezig zijn.
 4. Onverminderd het bepaalde in artikel 2:57, eerste lid onder c, dient een hond als bedoeld in het eerste lid voorzien te zijn van een door de bevoegde minister op aanvraag verstrekt uniek identificatienummer door middel van een microchip die met een chipreader afleesbaar is.