Bezwaar en beroep

Home > Meepraten en invloed > Bezwaar en beroep

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeenteraad, van het college van B&W of van de burgemeester kunt u daar in sommige gevallen bezwaar tegen maken. Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar, kunt u daartegen vervolgens in beroep. De regels voor bezwaar en beroep tegen een beslissing van de gemeente treft u in Algemene Wet Bestuursrecht.

Lees meer over ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid'.