Rolverdeling gemeenteraad en college

Home > Meepraten en invloed > Rolverdeling gemeenteraad en college

Rolverdeling gemeenteraad en college

De gemeente kent één bestuur met drie organen (burgemeester, college en raad) die ieder hun eigen rol en verantwoordelijkheid hebben. 
De rolverdeling tussen college en raad heet ´dualisme´. Dit betekent dat de rollen en de verantwoordelijkheden van de gemeenteraad en het college van B&W zijn omschreven en afgebakend. 
De raad vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente Lopik, formuleert breed beleid en stelt doelen. Het college bestuurt daar vanuitgaand de gemeente. 
De raad controleert of het college de doelen heeft bereikt en zich aan het beleid houdt. De rolverdeling tussen raad en college betekent niet dat ze tegenover elkaar staan. Beide dienen, met elk hun eigen verantwoordelijkheid, het belang van de gemeente en haar inwoners.

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig