Nevenfuncties college

Home > Nevenfuncties college > Nevenfuncties college

Nevenfuncties college

Hier vindt u een overzicht van alle nevenfuncties van de collegeleden van de gemeente Lopik.

Nevenfuncties burgemeester dr. L.J. de Graaf

 • Lid van de Raad van Toezicht van Codarts Hogeschool voor de Kunsten in Rotterdam (bezoldigd);
 • Senior docent bestuurskunde, Tilburg Institute of Governance, Tilburg University. Verzorgen van 10 hoorcolleges per jaar. Vak: strategisch management in de publieke sector (bezoldigd);
 • Redacteur van het vakblad Bestuurswetenschappen (onbezoldigd);
 • Lid van de kwaliteitsboard VNG Trainees (onbezoldigd);
 • Lid VNG commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM) (onbezoldigd, uit hoofde van het ambt);
 • Voorzitter Aanjaaggroep LEADER Weidse Veenweiden (onbezoldigd, uit hoofde van het ambt);
 • Lid algemeen bestuur van de Gebiedscommissie Utrecht West (onbezoldigd, uit hoofde van het ambt);
 • Lid algemeen bestuur van het recreatieschap Stichtse Groenlanden (onbezoldigd, uit hoofde van het ambt);
 • Lid algemeen bestuur Regionaal en Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard (RHC streekarchief) (onbezoldigd, uit hoofde van het ambt);
 • Lid bestuur Platform Utrechtse Waarden (onbezoldigd, uit hoofde van het ambt);
 • Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Utrecht (VRU) en tevens lid van de bestuurlijke adviescommissie Risicobeheersing (onbezoldigd, uit hoofde van het ambt);
 • Ambassadeur Stichting Veteranen Lopikerwaard (onbezoldigd, uit hoofde van het ambt).

Nevenfuncties de heer G.J. Spelt, wethouder

 • Voorzitter Stichting Tractor Pulling Meerkerk (onbezoldigd)
 • Commissielid NTTO (onbezoldigd)

Nevenfuncties de heer J.R.C. van Everdingen M.Sc, wethouder

 • Comité van aanbeveling Lekstroom School’s Cool (onbezoldigd)

Nevenfuncties mevrouw mr. E.T. Halman-van der Linden MBA, gemeentesecretaris 

 • Lid raad van commissarissen Woningstichting Weststellingwerf
 • Lid van bestuur Stichting Caritas Drachten (goede doelenstichting), penningmeester

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig