Digitale toegankelijkheid

Home > Organisatie > Digitale toegankelijkheid

Digitale toegankelijkheid

We besteden aandacht aan toegankelijkheid, gebruiksgemak en vindbaarheid op onze website. Wij proberen alle informatie zo aan te bieden dat iedereen deze eenvoudig kan vinden en gebruiken. 

Gemeente Lopik vindt het belangrijk dat haar informatie op de website begrijpelijk en toegankelijk is voor iedereen. De overheid heeft hier eisen voor vastgesteld. Zo is het voor mensen die geen muis kunnen gebruiken bijvoorbeeld mogelijk om toch een formulier in te kunnen vullen. Blinde en slechtziende mensen mogen natuurlijk geen informatie mislopen vanwege hun beperking. Meer uitleg over de eisen vindt u op Digitoegankelijk.nl. 

In het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat dat overheidssites moeten voldoen aan de toegankelijkheidseisen EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring. 

De huidige website www.Lopik.nl is aan vervanging toe. In 2021 wordt www.Lopik.nl vernieuwd. De nieuwe website moet voldoen aan de toegankelijkheidseisen en wordt door een externe onafhankelijke partij getoetst. De volledige toegankelijkheidsverklaring van de huidige website kunt u in het register bekijken. 

Het toegankelijkheidslabel van www.lopik.nl. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Subdomeinen en andere websites 

De gemeente is verantwoordelijk voor de onderstaande genoemde subdomeinen. Wij wijzen de leveranciers van deze domeinen op de verplichting om de website digitaal toegankelijk te maken. De gemeente inventariseert dit jaar de digitale toegankelijkheid en maakt daarna afspraken met de leveranciers die nog niet voldoen aan de eisen. Het volledig toegankelijk maken van alle subdomeinen kost tijd. We streven ernaar om de komende jaar alle subdomeinen aan te passen. 

De losse websites onder verantwoordelijkheid van de gemeente Lopik worden uiterlijk eind 2021 van een toegankelijkheidsverklaring voorzien. 

 

Pdf-bestanden 

De toegankelijkheidsrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf-bestanden. Gemeente Lopik kan op dit moment niet garanderen dat alle pdf’s op de website aan de toegankelijkheidsrichtlijnen voldoen.  

Heeft u problemen met het krijgen van informatie uit een pdf-bestand? Laat het ons weten door te mailen naargemeente@lopik.nl Wij kijken dan samen met u hoe we de informatie op een passende manier kunnen aanbieden. 

Leveranciers 

Onze leveranciers moeten voldoen aan digitale toegankelijkheid. Bij de inkoop of aanbesteding van nieuwe producten of diensten gelden de GIBIT-voorwaarden. Eén van die voorwaarden is dat de te leveren producten of diensten moeten voldoen aan de wettelijke richtlijnen van de Digitale Toegankelijkheid, WCAG 2.1 AA. 

Wij helpen u graag! 

Ervaart u problemen met het vinden van informatie op de genoemde websites? Of heeft u een suggestie voor de verbetering van de Toegankelijkheid? Mail ons dan via gemeente@lopik.nl 

 

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

logo zivver klein

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig