Gedragscode voor medewerkers

Home > Organisatie > Gedragscode voor medewerkers

Gedragscode voor medewerkers

Werken bij de overheid betekent dat je je als overheidsmedewerker moet houden aan de normen en waarden die horen bij het integer uitoefenen van de werkzaamheden. Het gaat bij integriteit om houding en gedrag. Om de integriteit in de gemeentelijke organisatie te bevorderen, is een gedragscode opgesteld. Deze code formaliseert het gedrag van de personeelsleden en vat de normen en waarden die gelden, samen. De gedragscode geldt voor alle ambtenaren, tijdelijke krachten en stagiaires van de gemeente Lopik.

In deze link vindt u de gedragscode voor medewerkers