Organisatiestructuur gemeente Lopik

Home > Organisatiestructuur gemeente Lopik

Organisatiestructuur gemeente Lopik

Afdelingen

De gemeentelijke organisatie bestaat uit drie afdelingen:

  1. Bedrijfsvoering
  2. Strategie, Beleid & Projecten
  3. Dienstverlening

U kunt het gemeentehuis bereiken via telefoonnummer (0348) 55 99 55 of e-mail gemeente@lopik.nl

Hieronder een overzicht van de drie afdelingen met bijbehorende werkterreinen en leidinggevenden.  

Afdeling

Werkterrein

Leidinggevende

Bedrijfsvoering

Algemeen Juridische Zaken, Financiën, Personeel en Organisatie, Communicatie, I&A en Inkoop.

Marianne Dukers

Strategie, Beleid & Projecten

Beleid sociaal en ruimtelijk domein, Civiel, buitenruimte en projecten

Giliam Roolant

Dienstverlening        

Klantcontactcentrum, Breed Sociaal Loket, Buitendienst, Vergunningverlening, toezicht en handhaving, Sport.

Mirjam Verduijn-van Houwelingen

Gemeentesecretaris Business controller, kantine/bode, algemeen secretariaat, openbare orde en veiligheid/crisisbeheersing. Yvonne Halman

Management Team

Het Management Team bestaat uit mevrouw Yvonne Halman, gemeentesecretaris, de heer Giliam Roolant, afdelingshoofd Strategie, Beleid & Projecten, mevrouw Marianne Dukers, afdelingshoofd Bedrijfsvoering en mevrouw Mirjam Verduijn, afdelingshoofd Dienstverlening.

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig