Organisatiestructuur gemeente Lopik

Home > Organisatiestructuur gemeente Lopik

Organisatiestructuur gemeente Lopik

Afdelingen

De gemeentelijke organisatie bestaat uit drie afdelingen:

  1. Bedrijfsvoering
  2. Strategie, Beleid & Projecten
  3. Dienstverlening

U kunt het gemeentehuis bereiken via telefoonnummer (0348) 55 99 55 of e-mail gemeente@lopik.nl.

Hieronder een overzicht van de drie afdelingen met bijbehorende werkterreinen en leidinggevenden.  

Afdeling

Werkterrein

Leidinggevende

Bedrijfsvoering

Algemeen Juridische Zaken, Financiën, Personeel en Organisatie, Communicatie, I&A en Inkoop.

Marianne Dukers

Strategie, Beleid & Projecten

Beleid sociaal en ruimtelijk domein, Civiel, buitenruimte en projecten

André van Nieuwpoort

Dienstverlening        

Klantcontactcentrum, Breed Sociaal Loket, Buitendienst, Vergunningverlening, toezicht en handhaving, Sport.

Mirjam Verduijn-van Houwelingen

Gemeentesecretaris Business controller, kantine/bode, algemeen secretariaat, openbare orde en veiligheid/crisisbeheersing. Hans Capel

Management Team

Het Management Team bestaat uit de heer Hans Capel, gemeentesecretaris, de heer André van Nieuwpoort, afdelingshoofd Strategie, Beleid & Projecten, mevrouw Marianne Dukers, afdelingshoofd Bedrijfsvoering en mevrouw Mirjam Verduijn, afdelingshoofd Dienstverlening.