Eigen bedrijf of ZZP-er?

Home > Toezicht en Handhaving > Eigen bedrijf of ZZP-er?

Eigen bedrijf of ZZP-er?

Bent u ZZP-er of heeft u een bedrijf aan huis? Wilt u uw bedrijf aan huis vestigen? Raadpleeg de gemeente over de mogelijkheden.

In de praktijk blijkt dat veel mensen een bedrijf beginnen op hun eigen perceel, vaak in het buitengebied. Leegstaande schuren bieden vaak uitkomst, zeker op voormalig agrarische percelen. Dat begint meestal klein, maar groeit vaak uit tot een groter bedrijf waar op den duur ook werknemers in dienst komen. De verkeersbewegingen nemen toe, het perceel wordt voller en voller en wordt zelfs te klein. Er komen klachten vanuit de buurt, met wie u vroeger toch zo goed door één deur kon. Een scenario dat niet zelden voorkomt in de buitengebieden.

Voorkom een overtreding 

Om te voorkomen dat u onderwerp van een handhavingzaak wordt, neemt u tijdig contact op met de Afdeling Ruimtelijke ontwikkeling en beheer om naar de (on)mogelijkheden te informeren. 

Bel of mail voor meer informatie naar Jacco Baelde, (0348) 55 99 87 / jacco.baelde@lopik.nl of Richard Tan (0348) 55 99 84 / richard.tan@lopik.nl.

Gemeentehuis

Bezoekadres:

Openingstijden

Raadhuisplein 1
3411 CH Lopik

Contactformulier

Postadres:

Postbus 50
3410 CB Lopik
Telefoon: 0348-559955 of 14 0348
E-mail: gemeente@lopik.nl

Openbare vergaderingen:

Commissie- en Raadsvergaderingen

Veilig mailen naar Lopik:

De gemeente Lopik gebruikt ZIVVER voor veilig mailen en bestanden delen.

Niet-privacygevoelige informatie kan zonder gebruik van ZIVVER worden gedeeld. Wilt u echter privacy-gevoelige informatie naar ons mailen en heeft u geen ZIVVER? 

Via deze link kunt u zonder Zivver op een veilige manier een e-mail sturen naar iemand bij de gemeente Lopik:

Mail ons veilig