Begin 2022 is de gemeente Lopik gestart met de eerste fase van het vervangen van de riolering in de Maria Louiselaan. Wij informeren u graag over het vervolg van de reconstructiewerkzaamheden die de gemeente Lopik uitvoert in de Maria Louiselaan.

Aanleiding

Er is geconstateerd dat de riolering in de Maria Louiselaan aan het einde van zijn levensduur is en moet worden vervangen. Ook de asfaltverharding is in slechte staat en wordt vervangen door betonklinkers. Het vervangen van de riolering biedt ook de mogelijkheid om iets te doen aan de inrichting van de weg en van de openbare ruimte. Foto’s van de huidige situatie zijn hieronder weergegeven.

Maria Louiselaan, bestaande situatie februari 2023
Bestaande situatie Maria Louiselaan
Maria Louiselaan, bestaande situatie februari 2023
Bestaande situatie Maria Louiselaan

Ontwerp

Op hoofdlijnen bevat het ontwerp voor de inrichting van de weg en de openbare ruimte de volgende aanpassingen:

a. Rijbaan

De indeling van de rijbaan blijft grotendeels gelijk. Wel wordt de as van de weg iets verlegd om ruimte te maken voor een trottoir die de hele buurt met elkaar verbindt. De huidige klinkers worden vervangen door dezelfde betonklinkers zoals gebruikt in de eerste fase.

b. Parkeergelegenheid

Het bestaande parkeerterrein in de hoek ter hoogte van Maria Louiselaan nummer 11 vervalt. De vrijgekomen ruimte wordt groen ingericht en bij de speeltuin getrokken. Aan de noordkant van de speeltuin wordt een deel van het groen ingericht voor haaks parkeren. Hierdoor ontstaan drie extra parkeervakken en blijft er voldoende aaneengesloten groen over. De parkeervakken krijgen een open verharding door het gebruik van vlakke grasbetontegels. Grasbetontegels verhogen de opname van hemelwater bij zware regenval en geven ruimte voor grasgroei, wat de groene uitstraling van de straat verhoogt.

c. Verlichting

De lichtmasten worden vernieuwd. In de nieuwe situatie komen er zeven lichtmasten met led-verlichting, dezelfde lichtmasten als in fase 1 zijn toegepast.

d. Riolering

De riolering wordt vervangen en verduurzaamd door het aanbrengen van een gescheiden rioolstelsel en het afkoppelen van hemelwater. De gemeente Lopik biedt u tijdens de werkzaamheden de mogelijkheid om de afvoer van hemelwater van uw huisaansluiting te koppelen aan het gemeentelijke stelsel. Daarvoor kunt u contact opnemen met de gemeente. De contactgegevens vindt u verderop in deze brief. 

Werkgrens reconstructie Maria Louiselaan, fase 2
Werkgrens reconstructie Maria Louiselaan, fase 2

Ontwerptekening

Het ontwerp is op hoofdlijnen uitgewerkt en kan tijdens de uitvoering wijzigen als gevolg van onvoorziene zaken en/of voortschrijdend inzicht. Over relatief kleine aanpassingen, zoals het verplaatsen van een boom, lichtmast of parkeervak vindt geen nadere communicatie plaats. Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.

Speeltuin

Gelet op de spreiding van speeltuinen in de kern Lopik, is de speeltuin aan de Maria Louiselaan in de basis een goede locatie. De inrichting van de bestaande speeltuin is verouderd. In het meerjarenonderhoudsplan van 2022-2026 zijn echter geen financiële middelen voor speeltoestellen aan de Maria Louiselaan gereserveerd. Het is op dit moment dan ook niet mogelijk om nieuwe speeltoestellen aan te schaffen en te plaatsen. Er wordt onderzocht of en welke mogelijkheden er zijn. We praten hierover graag verder met de bewoners van de Maria Louiselaan tijdens de inloopavond waarvoor zij zijn uitgenodigd.

Planning

Naar verwachting start de aannemer begin april 2023 met de werkzaamheden.

Meer informatie

Als u vragen heeft naar aanleiding van de reconstructie dan kunt u een e-mail sturen naar BOR@lopik.nl (beheer openbare ruimte).