Aanleiding

De S.L. van Alterenlaan is een woonstraat in Lopik, bereikbaar vanaf de Graafdijk. De straat is doodlopend en ontsluit de woningen aan één zijde van de weg. Aan de overzijde van de woningen ligt een weiland, dat de bewoners een landelijke uitstraling biedt.

S.L. van Alterenlaan

De bestaande asfaltverharding verkeert in slechte staat; het vervangen van het asfalt biedt ook de mogelijkheid om iets aan de inrichting van de weg te doen. Hierbij is er nagedacht over de inrichting van de S.L. van Alterenlaan, snelheidsremmende maatregelen, parkeren, bomen en groen.

Projectgrens

De projectgrens is in onderstaande afbeelding met een rode lijn weergegeven.

S.L. van Alterenlaan, projectgrens

Ontwerp

Doel van het project is om de asfaltverharding te vervangen en de S.L. van Alterenlaan tussen de Graafdijk en de N210 opnieuw in te richten. Er wordt ruimte gemaakt voor een trottoir dat alle woningen ontsluit. Het kruispunt bij de Molenhof wordt ingericht met een verhoogd kruispunt met gelijkwaardige voorrangsregels. Er wordt voor de woningen met huisnummer 14 t/m 25 ruimte gemaakt voor nieuwe parkeerplaatsen en bestaande parkeerplaatsen voor de woningen met huisnummer 6 t/m 13 worden aangepast aan de huidige richtlijnen. In totaal komen er 19 extra parkeerplaatsen bij.

Bovendien wordt er rekening gehouden met het groene woonklimaat van de S.L. van Alterenlaan. De nieuwe parkeerplaatsen worden aangelegd in de bestaande grasvelden. De vakken worden gemaakt van grasbetontegels. Dit zijn tegels waar het gras doorheen kan groeien.

Onderaan deze pagina vindt u het definitieve ontwerp.

Planning

Op 14 juli 2021 heeft de gemeente Lopik aannemersbedrijf A. van Ooijen & Zn BV uit Woerden de opdracht verleend voor het uitvoeren van de reconstructie van de S.L. van Alterenlaan. De verwachting is dat de werkzaamheden medio september 2021 van start gaan. Zodra de definitieve planning bekend is, ontvangen de bewoners daarover meer informatie. Direct aanwonenden worden voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden door de aannemer geïnformeerd.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden zijn er perioden waarin (een deel) van de weg en de parkeerplaatsen niet of niet goed bereikbaar zijn en waarin omwonenden hinder kunnen ondervinden van de parkeeroverlast, het geluid van graafmachines en ander materieel. De aannemers spannen zich ervoor in om deze overlast tot een minimum te beperken. Alle woningen blijven te allen tijde bereikbaar voor hulpdiensten. Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, worden alle aanwonenden en direct omwonenden hierover geïnformeerd.

Contact

Rohan Khatri, werkvoorbereider

T.: 0348 - 55 99 03

E.: rohan.khatri@lopik.nl

Bewonersavond 28 november 2019, samenvatting ontvangen reacties

Als voorbereiding op het project heeft de gemeente Lopik op 28 november 2019 de bewoners uitgenodigd voor een inloopavond zodat iedereen zijn of haar wensen kenbaar heeft kunnen maken.

Hieronder vindt u een samenvatting van de reacties die de gemeente heeft ontvangen van de bewoners van de S.L. van Alterenlaan. De reacties hebben we verdeeld in vier categorieën: parkeren, verlichting, inrichting straat en overig.

Parkeren

Over parkeergelegenheid verschillen de meningen. Een aantal bewoners heeft parkeergelegenheid op eigen terrein en ziet liever niet dat voor de woning parkeergelegenheid wordt gecreëerd. Andere bewoners zien toch graag meer parkeergelegenheid en hebben daarvoor een aantal ideeën aangedragen als parkeren langs de slootkant of schuine parkeervakken. Meerdere bewoners hebben aangegeven dat er op dit moment wordt geparkeerd op de stoep. Ook door bewoners van de Molenhof.

Verlichting

Het verbeteren van de verlichting is een algemene wens die uit de reacties naar voren is gekomen.

Inrichting straat

Verbeteren van de overzichtelijkheid van de voorrangssituaties bij de kruisingen/bruggen.

De meerderheid van de bewoners is tegen het aanleggen van drempels, hoewel een aantal bewoners dit wel graag zou zien. Daarbij wordt ook de optie 'beweegbaar' genoemd.

Een aantal bewoners zou graag de straat ingericht zien met klinkers. Hoewel er wordt aangegeven dat er soms te hard wordt gereden in de laan, wordt de laan in het algemeen niet als onveilig ervaren.

Overig

Een bankje plaatsen, wateroverlast naast de woning of voor de woning. Een aantal bewoners wil graag een stuk gemeentegrond voor de woning aankopen. Meer groen maar geen hondenuitlaatplek.