Planning

Inmiddels is bekend dat Aannemersbedrijf A. van Ooijen & Zn BV uit Woerden de werkzaamheden gaat uitvoeren. De werkzaamheden starten op maandag 21 maart a.s. en duren naar verwachting drie maanden.

Parkeren

Tijdens de werkzaamheden wordt een tijdelijk parkeerverbod ingesteld ter hoogte van de Maria Louiselaan 1 t/m 9 om te voorkomen dat de bewoners van deze woningen hun oprit niet kunnen bereiken. Vanwege de beperkte ruimte is het niet mogelijk om vervangende parkeerplaatsen aan te wijzen. U kunt onder andere parkeren op het parkeerterrein bij 'De Lentehof'.

Ophalen huisvuil

Tijdens de werkzaamheden wordt het huisvuil vanwege de beperkte bereikbaarheid centraal  ingezameld. Bewoners van de Maria Louiselaan wordt gevraagd de afvalcontainers op de voor de straat geldende inzameldata aan te bieden op de tijdelijke afvalverzamelplaats op de hoek van Burgemeester Schumanlaan nummer 21 of tussen Burgemeester Schumanlaan 1 en 9, zoals aangegeven in de bijgaande tekening.

Wij zijn voornemens na de reconstructie de klikoverzamelplaatsen permanent aan te leggen op de voornoemde locaties. Dit heeft als voordeel dat het huisvuil efficiënter kan worden opgehaald en dat de reinigingswagen minder hinder heeft van geparkeerde voertuigen. Ook is er minder geluidsoverlast in de straat en is het veiliger voor spelende kinderen. 

Locaties afvalverzamelplaatsen voor Maria Louiselaan
Locaties afvalverzamelplaatsen voor Maria Louiselaan

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden is de Maria Louiselaan afgesloten voor autoverkeer en zijn er perioden waarin omwonenden hinder kunnen ondervinden van het geluid van graafmachines en ander materieel. Omwonenden wordt verzocht om hier rekening mee te houden. Wij hopen op uw begrip. Wel blijven de woningen te allen tijde bereikbaar voor hulpdiensten.

Meer informatie

Als u vragen heeft dan kunt u contact opnemen met onze toezichthouder Mischa Vorderman. Hij is bereikbaar via e-mail mischa.vorderman@lopik.nl en telefoonnummer 06 - 11087292.

Voor vragen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, kunt u contact opnemen met Berry Pauw van Aannemersbedrijf A. van Ooijen & Zn BV, telefoonnummer 06 - 27052278.

 

 

Aanleiding en ontwerp

De asfaltverharding en de onderliggende riolering in de Maria Louiselaan zijn aan het einde van hun levensduur en zijn aan vervanging toe. Het vervangen van het asfalt en de riolering biedt ook de mogelijkheid om iets aan de inrichting van de weg te doen.

Bestaande situatie Maria Louiselaan
Bestaande situatie Maria Louiselaan

Ontwerp

  • Rijbaan

In hoofdlijnen blijft de bestaande indeling van de openbare ruimte ongewijzigd. Hierbij wordt de asfaltrijbaan vervangen door betonklinkers. Tijdens reconstructiewerkzaamheden in woonstraten van de gemeente Lopik worden standaard klinkers toegepast. Doorgaande wegen worden wel geasfalteerd. De weg wordt bestraat met dezelfde betonklinkers als in de Hendrik van der Spoelsingel.

Impressiebeeld Hendrik van der Spoelsingel
Impressiebeeld Hendrik van der Spoelsingel
  • Parkeergelegenheid

Het aantal parkeervakken langs de oevers blijft gelijk. Wel krijgen de parkeervakken een open verharding door het gebruik van vlakke grasbetontegels. Grasbetontegels verhogen de opname van hemelwater bij zware regenval en geven ruimte voor grasgroei, wat de groene uitstraling van de straat verhoogt.

Grasbetontegels
Impressiebeeld parkeren op grasbetontegels
  • Verlichting

De twee lichtmasten worden tijdens de werkzaamheden ook vervangen.

  • Oever

De oever krijgt een meer natuurvriendelijke vorm en er wordt onderwaterbeschoeiing aangebracht op de waterlijn voor stabiliteit van de oeverconstructie. De oever wordt beplant met diverse struiken. Tussen de beplanting en de parkeervakken komt een (tijdelijke) afscheiding met palen en draad.

  • Riolering

De riolering wordt vervangen en verduurzaamd door het aanbrengen van een gescheiden rioolstelsel en het afkoppelen van hemelwater. De gemeente biedt u tijdens de werkzaamheden de mogelijkheid om het hemelwater van uw huisaansluiting te koppelen aan het gemeentelijke stelsel voor afvoer van het hemelwater. Daarvoor kunt u contact opnemen met de gemeente. De contactgegevens vindt u verderop in de brief.

Werkgrens reconstructie Maria Louiselaan
Werkgrens reconstructie Maria Louiselaan

Reactietermijn

Onderaan de pagina vindt u het ontwerp. Wij zijn benieuwd naar uw mening over het nieuwe ontwerp van uw woonstraat. Wij zien uw reactie - zowel positief als kritisch - graag uiterlijk vrijdag 11 februari a.s. tegemoet. Wij hopen dat u begrijpt dat wij als gemeente altijd een keuze moeten maken uit de verschillende wensen in de wijk en dat we niet aan alle wensen invulling kunnen geven.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden zijn er perioden waarin (een deel van) de straat niet of slecht bereikbaar is en waarin omwonenden hinder kunnen ondervinden van het geluid van graafmachines en ander materieel. Daarbij zijn er perioden waarin de Maria Louiselaan is afgesloten voor auto’s. Wij verzoeken u om hier rekening mee te houden en hopen op uw begrip. Wel blijven de woningen te allen tijde bereikbaar voor hulpdiensten.

Voorafgaand aan de werkzaamheden informeert de aannemer u schriftelijk over de exacte planning, de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden en over het aanbieden van het huisvuil.

Planning

De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering op 1 februari jl. budget beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van het project.

Naar verwachting start de aannemer in maart 2022 met de werkzaamheden.