Het Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard heeft een nieuw crowdsourcingproject opgestart: het digitaal ontsluiten van de bevolkingsregisters van Jaarsveld, lopend van 1900-1910. Het RHC is nu op zoek naar vrijwilligers die vanuit huis willen helpen om deze gegevens digitaal toegankelijk te maken.

Op deze bevolkingsregisters staan alle inwoners van Jaarsveld uit die periode beschreven, met naam, geboortedatum, beroep en woonplaats. Het is de bedoeling dat van alle 380 scans een aantal gegevens wordt overgetypt, zodat deze informatie op de website van het RHC kan worden geplaatst. Door hier aan bij te dragen, helpt u de doorzoekbaarheid van de collectie en de website van het RHC te verbeteren. Het zal dan voor elke stamboomonderzoeker makkelijker zijn om informatie te vinden over zijn of haar voorouders.

Wilt u helpen de geschiedenis van Jaarsveld verder te ontdekken? Op https://rhcrijnstreek.nl/bronnen/crowdsourcing/ leest u meer informatie over het project, en hoe u zich kunt aanmelden voor dit project, of andere lopende projecten. U kunt direct beginnen. De registers uit 1900-1910 zijn voor iedereen goed leesbaar, verdere ervaring of kennis is dus niet nodig!

Logo RHC Rijnstreek en Lopikerwaard