Begin dit jaar is begonnen met het uitzetten en plaatsen van snelheidsremmende maatregelen op de Lopikerweg Oost met als doel de snelheid van het verkeer te verlagen en sluipverkeer te ontmoedigen. Hieronder informeren wij u over een aantal aanpassingen van het ontwerp.

Aanleiding

Bij het uitzetten van de maatregelen kwamen we erachter dat de chicanes erg smal zijn ontworpen. Dit gevoel is bevestigd door de reacties van bewoners. Met name voor groot vrachtverkeer heeft de versmalling op dit moment onvoldoende ruimte om te passeren. Daarom hebben we nog niet alle chicanes geplaatst en hebben we het ontwerp nogmaals tegen het licht gehouden.

Optimalisatie

Naar aanleiding van het bovenstaande hebben we een aantal wijzigingen doorgevoerd aan het ontwerp van de chicanes. De aangepaste tekening vindt u onderaan deze pagina. Hierdoor kan het vrachtverkeer gemakkelijker door de chicanes rijden, waardoor de doorstroming van het verkeer verbetert. We hebben rekening gehouden met de in- en uitritten van de bewoners. Het merendeel van de chicanes blijft op dezelfde locaties staan, maar de elementen worden verder uit elkaar geplaatst.

Twee locaties worden aangepast

  1. Chicane D ter hoogte van Lopikerweg Oost 29/29 krijgt een nieuwe locatie. Deze komt te staan ter hoogte van Lopikerweg Oost 33B en 34.

  2. Chicane E ter hoogte van Lopikerweg Oost 36E krijgt een nieuwe locatie. Deze komt te staan ter hoogte van Lopikerweg Oost 37 en 38.

Monitoring en evaluatie

We evalueren de maatregelen na een jaar met behulp van snelheidsmeters en een enquête.

Planning

De optimalisatie van de snelheidsremmende maatregelen op de Lopikerweg Oost worden deze maand (in maart) uitgevoerd. 

Contact

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met ons Team Civiel. Bereikbaar via e-mail bor@lopik.nl en telefoonnummer 0348 – 55 99 55.